گوگل آنالیتیکس و ابزارهای تحلیل داده

دیگران درباره منتوریکس چه می‌گویند؟

ز شیما جان تشکر میکنم، لذت بردم از نوع تدریس و ارایه کامل و وسواس گونه جزئیات. فوت کوزه‌گری برای شیما مفهوم نداره و تمام تجربه اش رو بخوبی منتقل کرد. مشتاقانه و با افتخار امیدوارم بتونم مجددا در دوره های بعدی هم حضور داشته باشم. محمدرضا مناف زاده - مدیر بازاریابی فست کلیک و طاووس

درباره مربیان

کنجکاو هستید که ببینید که مربیان و باقی تیم منتوریکس چه کسانی هستند؟ حق دارید. ما این جا تا آنجا که تونستیم درباره داستان منتوریکس و بچه‌های تیمش توضیح دادیم.

ببینم کی هستید
سوال بپرسید
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف